«یارانه نقدی» وثیقه پرداخت وام بانکی

ساخت وبلاگ
چکیده : مهر| یارنه نقدی افراد وثیقه پرداخت وام بانکی می شود. براساس طرح تازه ای که بانک مرکزی با عنوان «یار... با عنوان : «یارانه نقدی» وثیقه پرداخت وام بانکی بخوانید :
مهر| یارنه نقدی افراد وثیقه پرداخت وام بانکی می شود. براساس طرح تازه ای که بانک مرکزی با عنوان «یاراکارت اعتباری» ابلاغ کرده است، یارانه نقدی به عنوان وثیقه پرداخت بانکی تسهیلات به اقشار کم درآمد لحاظ می شود. دربخشنامه بانک مرکزی آمده است؛ تمام سرپرستان خانوارها که مشمول اخذ یارانه هستند، می توانند برای ایراکارت درخواست دهند. دراین طرح به هرخانوار مشمول دریافت یارانه، تنها یک فقره یاراکارت اعتباری و تنها به سرپرست خانواده ها اعطا می شود و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به صورت خودکار ازمحل حساب های یارانه ای اشخاص انجام می پذیرد. همچنین سقف تسهیلات اعطایی به اشخاص با توجه به میزان یارانه خانوار تعیین می شود. با این حال، درمرحله اول سقف پرداخت تسهیلات از طریق این سازوکار پنج میلیون تومان درنظر گرفته شده است. مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی، به تشخیص موسسه اعتباری و حداقل ۳۶ماه و حداکثر ۶۰ماه است و سود یاراکارت اعتباری برای تسهیلات نسیه اقساطی براساس نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار درمورد عقود غیرمشارکتی محاسبه می شود....
نویسنده : محمد رضا ندوشن بازدید : 6 تاريخ : جمعه 29 ارديبهشت 1396 ساعت: 5:37